Хову-Аксынга Май 1-ниң чыскаалы эрткен

Бөгүн Хову-Аксы суурнуң девискээринде албан черлериниң коллективтери байырлыг чыскаалга киришкен. Чыскаалды «Дамырак» клувунуң хоочуннары баштаан. Кожууннуң ажыл-ишчи чонунга Ай-Хаан Ооржак база Адыгжы Араптан байырын чедирген.

Чеди-хөлчүлер база янзы-бүрү адырның хоочуннарының чуруктары-биле чыскаалче үнген. А байырлалдың эң-не кол кезээнде күш-ажылдың хоочуннары Чечек Суван, Байлан-оол Дак, Чечекей Дамдын-оол, Валентина Дукур, Галина Корюкова, Зоя Мумба, Самындии Хертек, Светлана Тас, Людмила Ховалыг, Соня Монгушту хүндүлеп байырлааны болур.

#тыванын_аныяктары #май1 #частыңболгашкүшажылдыңбайырлалы #аныяктар

Предыдущая запись
Улуг-Хемге күш-ажыл байырлалы бир онзагай эрткен
Следующая запись
Май 1: Таңдының чараш чаңчылы
Меню