Хөмүр-даш курлавыры чедер

Роман Кажин-оол, сайыт: – республика иштинде 29 хөмүр складтары ажылдап турар, ында хөмүрнүң курлавыры чедер. Январь 5-те хөмүр-даш уургайы ажылдап турган. 18 дизельдиг электростанция ажылдап турар. Кызыл-Хаяга техниктиг үрелиишкин байырлал хүннеринде болган. Ындыг-даа болза республика иштинде амыдырал-хандырылга база одалга талазында бергедээшкиннер чок, шупту штаттыг чурум езугаар чоруп турар.
#кара_оол #аппаратноесовещание #одалга_кыш_соок #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Орук озал-ондактарынга хамаарыштыр сайгарылганы кылган
Следующая запись
Амыдырал-хандырылга талазы-биле ажыл эки
Меню