Экономиктиг политиканы мөөңнээр

«Амга чедир байдалды ажып эртип шыдаваан бис. Ынчангаш бо айтырыг актуалдыг бооп артпышаан. Хүнде 100 ажыг аарыг кижи илереттинип турары бистиң бичии республикавыска хөй болуп турарын миннир бис. Россияның масштабы-биле алыр болза, бисте байдал чүгээр. Ынчалза-даа сула салдынмас ужурлуг бис. Удуртукчу бүрүзү харыысалганың биче кезиин-даа болза, боттарыңарже хүлээниңер. Чамдык таварылгаларда бүгү чүүлдерни ковид эпидемиязынче чууй каары шын эвес. Ажыл чок кижилерниң саны көвүдеп турар. Экономиктиг политиканы мөөңнеп, кижилер акша-шалыңны ап турар кылдыр ажылды организастаары чугула» — деп, Шолбан Кара-оол коронавируска хамаарышкан айтырыгны түңнеп чугаалаан.
#тыва #кара_оол #чазак #аппаратхуралы #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Үндүрүглер чыылдазынга хамаарыштыр
Следующая запись
Каа-хем кожуунда байдал
Меню