Эйлиг-Хемде кышка белеткел

Кожуун-суурларда кышка белеткел кидин түлүк чоруп турар. Школалар, албан черлери одалга системаларын чаартып, септеп эгелээн.

Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем ортумак школазының директору Владимир Дамдын бодунуң блогунда мынчаар бижээн:

«Школавыс одакчылары Салгал Дакыр-оол, Орлан Чудаан-оол, Омак Кыргыс одалга системазының дедир келген суг чорудар хоорзаларын ораай шарааш, довурак-биле шуглап эгелээннер. Келир кышка белеткеливис эки чоруп турар».

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Барыын-Хемчиктиң күш-ажыл рыногунда
Следующая запись
В Национальный музей Республики Тыва передан подлинник живописной картины Татьяны Евгеньевны Левертовской «Тувинка»
Меню