Делгелгеге «бүдүү шеверлерни» илереткен

Бай-Тайга кожууннуң төвү Тээлиге кожуун чергелиг «Чогаадыкчы бодалдар делегейинде» деп делгелге болуп эрткен. Кожууннуң база сумунуң херээженнер чөвүлелдери эр, херээжен шеверлерни эвилелдеп, ук хемчегни демнежип эрттирген.

Делгелгеге 37 ус-шевер пөс-таавыдан даараан, аргаан идик-хепти, пөс эскиндилерин октавайн, кожуп туруп даараан чараш шывыглар, хаптар, туткууштар болгаш өске-даа чараш чүүлдерни делгеп, саткан.

Чонга ындыг-ла кончуг билдинмес турган «бүдүү шеверлерни» киириштиргениниң түңнелинде чаа аттар база илерээн. Киржикчилерниң үжү – эр шеверлер херээжен чондан дудак чокка тыва хепти даарааннар. Оларның бирээзи В.Б. Кара-Сал аттыг Тээли ортумак школазының өөреникчизи, даараныр бөлгүм барып турар шевер Найдан Аракчааның ажылдары онзагай болган.

ТуваМедиаГрупп

Предыдущая запись
«Единая Россия» и Правительство продолжат работу по реализации народной программы партии и выполнению всех социальных обязательств
Следующая запись
Чаа эмчи абмулаториязы удавас ажыттынар
Меню