Д. Чыдым — архивчи, журналист, прозачы

✅ «Уряхай-тыва энциклопедияның» ийиги томунче Дангыт Иргитович Чыдымның күш-ажылчы намдары база кирип турар.
Д.А. Чыдым 1948 чылда Мөңгүн-Тайга районнуң Мугур-Аксы суурунга төрүттүнген. Ол – архив ажылының хоочуну, журналист, прозачы, парлалганың тергиини. 1981 чылда Кызылдың күрүнениң башкы институдун дооскан. Улаштыр Новосибирскиниң Дээди партия школазынга өөренген.

Бодунуң күш-ажылчы базымнарын «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязынга литературлуг ажылдакчы кылдыр эгелээн. Дараазында ийи чылда Мөңгүн-Тайганың киночеткизиниң дирекциязынга бухгалтер болуп, ооң соонда ол-ла районнуң комхозунга саң-хөө талазы-биле ажылдап чораан.

Каш чыл эрткенде, парлалга ажылынче эглип кээп, «Шын» солунга ажылдаан. Ол Парлалга яамызының оралакчы сайыды, Парлалга болгаш информация комитединиң даргазы бедик албан-дужаалдарга ажылдап чораан.

Ооң «Ынакшыл-дыр» деп бирги чечен чугаазы 1966 чылда чырыкче үнген. 1982 чылда «Өөрүмнүң өөрүшкүзү» деп чыынды номун парлаан.
Ол В. Шекспирниң, Н. Гогольдуң сонеттерин болгаш алтай чогаалдарны очулдуруп турган. Д. Медведевтиң «Ровно адаанга аргага» романны тыва дылга үндүрген.
Д. Чыдым – Россияның журналистер эвилелиниң, ТР-ниң Чогаал­чылар эвилелиниң база Россияның төп төөгү-археологтуг чөвүлелиниң кежиүгүнү. Тываның 60 чыл юбилейи медальдың болгаш «Шылгараңгай ажыл-ижи дээш» медаль-биле шаңнадып, хөй-хөй шаңналдарга төлептиг болган.
Алена НАН-ХОО.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
 АДА-ИЕЛЕРНИҢ КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ!
Следующая запись
В Туве грант «Агростартап» помог фермеру из Турана расширить подсобное хозяйство
Меню