Чуртта болуп турар өскерлиишкиннер ажыл-агыйга салдар чедирбес

ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының сайыды Эдуард Сандан социал керээлерге хамаарыштыр тайылбырны кылган:

«Амгы үеде социал-экономиктиг байдалдың өскерлиишкиннери бистиң ажыл-чорудулгавыска кандыг-даа салдарны чедирбес. Дыка хөй чурттакчы чон хууда ажыл-агыйны ажыдып алыры-биле, социал керээлерни чарып турган. Бо айтырыг хамаатыларны дүвүредип турар.
Тайылбырлап тур мен. Орулгазы эвээш хамаатылар-биле социал керээлер чарар ажылды ам-даа уламчылап турар бис. Чаңгыс чер-чурттугларывыска ажыл-агыйга тургустунарынга, хууда ажыл-агый ажыдарынга, бажың чанынга дузалал ажыл-агый чорударынга база амыдыралдың берге байдалдарынга таварышканда, күрүнеден ачы-дузаны чедирип турар хевээр.
Социал керээни эвээш орулгалыг өг-бүлелер болгаш орулгазы чурттаарының эң адаккы деңнелинден көвүдевес хамаатылар-биле чарарын сагындырайн. Бо айтырыгга хамаарыштыр чонну ажылга тургузар төптер, социал камгалал органары база бистиң яамывыс-биле харылзажып болур».

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
Чурагайлыг чуртталгада өскерлиишкиннерни Объясняем.рф порталдан билип алыры артык эвес
Следующая запись
Чээлилерге дыштанылга дугайында тайылбыр
Меню