Чодураа суурда спортчу школага чаа котельнаяны тудар

Чодураа суурда спортчу школага чаа котельнаяны тудар. Бо ажыл-херекче федералдыг 1,5 млрд акша-хөреңгиден 1 сая рубльди чарыгдаары көрдүнген.
Спортчу школа туттунган-даа болза, одалгазы коштунмаанындан ажыглаттынмайн турганын сагындыраал. Амгы үеде айтырыгны шиитпирлээн – школага чаа котельнаяны тудуп эгелээр. Сентябрь 10-дан эгелээш, тудуг-монтаж ажылдарын кылып, чылыгны киирер.
#реальныедела #ылаптыгажылхерек #врио #ховалыг #ЗОЖ #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Побежали в кино! В театр! На выставку!
Следующая запись
«Тывахарылзааинформ» ажылдакчыларының бирги классчы уругларынга белектерни тывыскан
Меню