Чартык век башкылаан

Чартык чүс чыл ынак мергежилинге бердинип деп чүвени 51чыл тыва дыл, чогаал башкылап чоруур Галина Шараповна Тондуп  кончуг эки билир.
Башкы ыраккы XIX векте Кызылдың башкы институдун дооскаш, төрээн сууру Эрзин кожууннуң Бай-Даг школазынга ажылдап чедип келген. Оон бээр хөй чылдар эрткен. Тыва дылдың башкылаашкынынга киирген үлүг-хуузу санап четпес. Ол – дээди категорияның башкызы, Күш-ажылдың маадыры, РФ-тиң хүндүлүг ажылдакчызы, РФ-тиң «Тергиин башкы» мөөрейиниң тиилекчизи, ТР-ниң Чазак Баштыңының хүндүлел бижиктериниң, медальдарының эдилекчизи.
Галина Шараповна Тондуп – ынак ажылынга бүгү назынында төлептии-биле бердинген мерген угаанныг кижилерниң бирээзи. Өөреникчилери ооң шыдамык, шынчы, чөптүг аажы-чаңын үнелээрлер.
#тывадыл #тыванын_аныяктары_солун

Предыдущая запись
Санал-бодалын үлешкен
Следующая запись
Тыва кинонуң салымы
Меню