Чаа-Хөлде назы четпээн уругларга түр ажылды организастаан

Чаа-Хөл ортумак школазында назы четпээн уругларга түр ажылды организастаан. Уруглар кыска хуусааның ажылчын керээзи езугаар ажылдаар. Ажыл берикчизиниң сезоннуг ажылдары бар-ла болза, назы четпээннер ажылдап болур. Амдыызында уруглар школа чанының дузалал ажы-агыйында огород тарыыр ажылче хаара туттунган.
Школаның директору Татьяна Кара-оол база Таисия Чыпсын уругларның түр ажылын организастааннар.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

#күшажыл

Предыдущая запись
День России: Чем важен праздник?
Следующая запись
 Будет ли выплачиваться пособие по безработице во время обучения?
Меню