Бии-Хем кожуунга картофель хүнүн эрттирген

Бии-Хем кожууннуң Хадың суурунга «Эң-не аар деңзилиг картофель-2022» деп мөөрейни эрттирген. Аңаа, чугаажок, картофельге тураскааткан кожаңнарны ырлажып, шүлүктерни чугаалап, картофельден кылган аъш-чемни делгээн. Оон аңгыда мөөрейниң үезинде көдээ ажыл-агый ярмарказын организастаан. Аңаа чүгле картофельден эвес, а эң-не тергиин дузаан чемнерни, ногаа аймаан бараалгаткан.

Жюри кежигүннери эң-не улуг болгаш эң-не дүжүткүр дөстү шилээн. Оон аңгыда картофельден чаагай чемнерни, креативтиг кылыгларны, өөрүшкү-маңнайлыг кожаңнарны үнелээн.

1001 грамм картофель дүжүдүн алган Эра Дагба мөөрейниң тиилекчизи болганын сагындыраал. Ийиги черни 100-ле грамм четпейн барганы-биле, аржаанчылар ээлээн. Ол ышкаш картофельден эң-не чаагай болгаш онзагай чемни белеткээр номинацияга база аржаанчылар тиилээн.

#күскү_дүжүт

Предыдущая запись
Учащиеся 8–11-х классов могут бесплатно пройти ИТ-курсы
Следующая запись
Таңдыда тудуг адыры шалыпкын чоруп турар
Меню