Бай-Тайгада байдал

Бай-Тайга кожууннуң удуртукчузу Чимисмаа Кунзеновна: — 2020 чылда берге чылды чурттап эрткен бис. Амгы үеде ковид аарыындан стационарлыг эмнээшкинни 6, амбулаторлуг эмнээшкинни 18 кижи ап турар.
Ниитизи-биле 2020 чылда 47 уруг төрүттүнген. Чок болган улустуң саны 100 ажыг. Кожуунда 274 кыштаг бар, 141 кыштагны бо дыштаныр хүннерде кезээн бис. Арткан кыштагларже Шагаа байырлалынга чедир чедер бис.
Бо хүннерде 6 өрегеде картошка шөлүнде, кажаа-хорааже чайынды суу кирген. Чазактың оралакчы даргалары бай-тайгажыларга берге үеде деткимчени кылып, телефон харылзаазы-биле-даа болза, арга-сүмени берип турары өөрүнчүг. Каналды ажыткаш, сугну бадырып турар бис. Ниитизи-биле бажың-балгатче суг кирбезин дээш хондур-дүндүр ажылды чорудуп тур бис, мал-маганны кадагалап алыр дээш база дузаны чорудуп турар.
#тыва #кара_оол #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Сайгарылганы чорудар
Следующая запись
Январь – түңнелдерни үндүрер болгаш сорулгаларны салыр ай
Меню