Ажыл хүннеринден хостаан

Улуг-Хем кожууннуң чагыргазы сентябрь 8-те үндүргени 404 дугаарлыг Айтыышкыны-биле кожууннуң чурттакчы чону картошка дүжүдүн ажаап алыр кылдыр СЕНТЯБРЬ 16, 17 ажыл хүннерин дыштаныр хүннер кылдыр чарлаан.

#дүжүт

Предыдущая запись
Барыын-Хемчик кожуунга экспресс-өөредилге эрттирер
Следующая запись
Чаартылга 2.0.
Меню