«Ава кижи – амыдыралдың чаяакчызы»

«Ажы-төлдүң чүрээн чылдыр
Ава дээрге Хүн дег чаңгыс.
Хүннүң изиг херелинден
Күжүр ие холу чылыг»
деп, алдарлыг чогаалчы Александр Даржайның “Ава” деп шүлүүнден үзүндү-биле бо хүнгү маа­дырывыс дугайында таныштырар-дыр бис.
Чинчи Хертековна Шолбан Мөңгүн-Тайга кожууннуң Кызыл-Хая сумузунга башкы өг-бүлеге төрүттүнген. Ачазы Хертек Сундуйович – математика болгаш физика башкызы, Мугур-Аксы школазының директору база Мөңгүн-Тайга кожууннуң өөредилге килдизиниң начальниги кылдыр ажылдап турган. Ол – ниитизи-биле 45 чыл башкы стажтыг. Авазы Валентина Иргековна – география, биология база химия башкызы. Бай-Тайга болгаш Мөңгүн-Тайга школаларынга база-ла 45 чыл ишти башкылаан.
Башкы өг-бүлениң изин салгаан Чинчи Хертековна Москва хоорайның Россияның шүүгү академиязының «юриспруденция» мергежилин 2009 чылда, а 2004 чылда Тываның күрүне университедин доос­кан.
Күш-ажылчы намдарын 1999 чылда Мугур-Аксы суурнуң ортумак школазынга орус дыл болгаш литература башкызы кылдыр эгелээн. Ук школага 22 чыл ишти ажылдаан. Амгы үеде тус школада директорнуң өөредилге-кижизидилге талазы-биле ажылдың оралакчызы болуп, билдилиг ажылдап чоруур.
Өөредилге адырында чедиишкиннери база өзүп олурар аныяк-өскенниң кижизидилгезиниң болгаш өөредилгезиниң чорудуунче киирген хууда салыышкыны дээш хөй санныг шаңнал-макталдарның эдилекчизи. ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң), ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының, Мөңгүн-Тайга кожууннуң өөредилге эргелелиниң, муниципалдыг район чагыргазының, Төлээлекчилер хуралының хүндүлел бижиктери бар.
Мугур-Аксы суурнуң ажы-төлүн өөредип кижизидеринден аңгыда, Чинчи Хертековна – сагыш човангыр, биче сеткилдиг ава болгаш кады чурт­таан эжиниң быжыг чөленгиижи. Өөнүң ээзи Айдың Данзыевич база башкы, немелде өөредилгениң башкызы. Салгал дамчаан башкы өг-бүле алды уруглуг. Улуг уруглары студентилер: Юлиана Томскиниң Сибирьниң күрүнениң университединиң 3-кү курузунда, Айрана Екатеринбургтуң Уралдың күрүнениң юридиктиг университединиң 2-ги курузунда база Ай-Чинчи Томскиниң Россияның шүүгү университединиң 3-кү курузунда.
А үш бичиилери Доржулдай биле Соржу – 4 биле 8 класстың өөреникчилери, а хеймер Айдиназы 4 харлыг.
Чинчи Хертековна – уян сеткилдиг, ажы-төлүнге ханы ынакшылдыг, мерген-угаанныг, чазык, эвилең-ээлдек, бергелерге торулбас, ёзулуг төлептиг ава. Ол ажы-төлүнүң келир үези дээш сагыш човап, оларны карактап, амыдырал-чуртталганың бергелеринден камгалап, чагыг-сүмезин кезээде берип чоруур.
Предыдущая запись
Санкции: что ждет россиян и мир
Следующая запись
Ай-Белек Ондар: «Мечты сбываются»
Меню