Аныяк чагырыкчы Арысканда дарый шиитпирлээр айтырыгларны илереткен

Улуг-Хем кожууннуң чагырыкчызының хүлээлгезин күүседип турар Артыш Кара-Сал Арыскан сумузунуң чурттакчы чону-биле ужуражып, ажыл-ишчи айтырыгларны шиитпирлээн. Суурда кудуктуң доскаарын солуур, Көдүрге буга суунуң үрелген черлерин септээр дээн ышкаш айтырыгларны дарый шиитпирлээри чугула деп, ол чугаалаан.

Предыдущая запись
Всероссийская акция «Надень народное на День России» — 2022!
Следующая запись
Студенты и преподаватели колледжа принимают участие во втором международном детском фольклорном фестивале «Наристе» который проходит на Иссык-Куле
Меню