Адыгжы Араптан: сигенни үлээн

Бо кыжын хөй хар чаганы-биле, мал-маган чудап болурунуң магадылалы бар. Ынчангаш малды хүр-менди ажырып алыры-биле, кожууннарда малчыннарга сигенни үлеп эгелээн.

«Кыры шимээрге, хырны тодар» дижири ышкаш бо хүннерде малчын турлагларже мал чемин дажып эгеледивис. Республиканың курлавырындан 36 муң тонна мал чемин хөй уругларлыг болгаш долу эвес мөөңнээшкинге таварышкан дайынчыларның өг-бүлелеринге үлеп тур бис» — деп, Чеди-Хөл кожууннуң чагырга даргазының хүлээдгезин түр күүседип турар Адыгжы Араптан бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

#көдээ_ажыл_агыйы #тыванын_аныяктары

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Дайынчы оолдарга Шагаа сөңү
Следующая запись
Артас Санааның төрүттүнген хүнү
Меню