Ыраажы малчынның аалынга четкенивис

Улуг-Хем кожуун хамаанчок, бүдүн республикада алдар-ады диңмирээн ыраажы малчын Сергей Балганның аалы кымны сонуургатпас боор. Ол – Арыг-Үзүү суурнуң 2018 чылгы «кыштагжызы», Терек-Аксы деп черде малын малдап чоруур. 2020 чылда «Ыраажы малчын» мөөрейге киришкеш, Тываның тулган «Ыраажы малчыны» атка төлептиг бооп, 100 муң акшаның сертификадын алган. Ол мөөрейге «Бедик даглар, арыг хемнер» деп ырыны ырлаанын сагынды. Аныяк малчын-биле чугаа сиген-ширбиил, одар-белчиир дугайында эгелезе-даа, дөмей-ле ыры-хөгжүмче ала-чайгаар шилчий берген. Харын-даа келген аалчыларга ол ыяңгылыг кылдыр ырлап-даа берген.

— 2018 чылда төлевилелге киришкеш, 2020 чылда 200 баш хоюмну хүлээдип берипкен мен. Бодумда мал черле элээн артып каан. Мал-маган-даа хүр-менди кыштады. Хойларывыс-биле маңаа чайлаар бис, а инектеривисти даайымның мал-маганынга каткаш, тайгаже семиртип үндүрүпкен бис. Хой-өшкүнү кыргып каапкан. Өшкү дүгүн дужаагаш, акшага чедирип алдывыс.
«Ыраажы малчын» мөөрейге киржирде, ырыны канчап шилип алганын сонуургадывыс. «Ооң мурнунда черле суурга-даа, кожуунга-даа көрүлделер болурга, хорларга ырлап турган мен. Ынчангаш бо ыры шилиттинген» — деп, ыраажы малчын таныштырды.

Алена НАН-ХОО.
Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруктары.
Долузу-биле «Тыванын аныяктары» солундан номчуп болур.

#наадым2021 #күшажылчыкижилер #аныякмалчын #тыванын_аныяктары #ыраажымалчын #улугхем

Предыдущая запись
Улуг-Хемниң уйгу чок, эрес аныяктары
Следующая запись
Слесарь ТЭК-4 Сат Сайдаш награжден медалью «За Отвагу»
Меню