Улуг-Хем кожуунда мал чеминиң белеткели

Улуг-Хем кожуунче ажылчын сургакчылаашкын-биле ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Уран-оол Ондар четкен. Буян Балбактың дыңнадып турары-биле алырга, олар кожууннуң девискээринде мал чеминиң белеткелин хынаан. Уран-оол Ондар «Оргаадай» арат ажыл-агыйының удуртукчузу Эрес Мандан-оолдуң ажыл-ижи-биле танышкан. Оон аңгыда Арыг-Бажы сумузунда «Идегел» муниципалдыг бүдүрүлгеде мал чеминиң белеткелин хынаан.

Бо неделяның байдалы-биле Улуг-Хем кожуунда 4200 га черден сигенни кескен. Ниитизи-биле 3240 тонна мал чемин белеткээн. Ооң иштинде 280 тоннаны губернатор төлевилелиниң киржикчилери белеткеп алган, 1830 тоннаны арат ажыл-агыйлары, 1350 тоннаны чурттакчы чоннуң дузалал ажыл-агыйлары база 60 тоннаны организацияларның дузалал ажыл-агыйлары белеткээн.

840 тонна хөпээнни база 2400 тонна рулонда сиген белеткеттинген. Ниитизи-биле 135 кижи хаара туттунган.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ «МНОГОЛИКАЯ ТУВА — 2022»
Следующая запись
«Улусчу көвүрүг» төлевилели Сарыг-Сеп суурда
Меню