Уксаалыг малды көвүдедир дээш

Аржаан Ооржак, Өвүр кожуун:
Уксаалыг инек малды бир дугаар алган кижи боду азырааш, ийиги кижиже хүлээткен. Ол кижи улаштыр хүлээдип шыдавайн барган. Бистиң кожуунда уксаалыг малдарга хамаарыштыр байдал мындыг.

#тыва #кара_оол #аппаратхуралы #кыштаг #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
Шагаа — чоннуң езу-чаңчылдарынга үндезилеттинген
Следующая запись
Кызымак кижилерниң күжү-биле
Меню