Тывавыстың чоргааралы – сарлык малым

Бо шакта Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мөген-Бүрен сумузунда «Тайга черим чараш малы» деп республика чергелиг сарлык болгаш сарлыкчылар байырлалы эртип турар.

ТР-ниң көдээ ажыл-агый сайыды Сергей Ондар, ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары болгаш өскелер-даа көдээ ишчилерге байырын чедирген.

Байырлыг чыскаалга Мөген-Бүренниң, Тоолайлыгның сарлыкчылары киришкен. Ол ышкаш Тожу кожууннуң делегациязы чонга ивилерин сонуургаткан. Чалаттырган аалчылар аразында Өвүр, Бай-Тайга, Эрзин, Тес-Хем, Чөөн-Хемчик кожуннарның төлээлери база бар.

Сарлыкчылар болгаш аалчылар чагы үнеринге, хой көдүреринге күжүн шенешкен. Мөген-Бүрен сумузунуң ус-шеверлери сарлык дүгүнден аргып дааран кылыгларын делгээн. «Тывызыксыг тыва өглер» болгаш «Сарлык – көшкун чоннуң хөлгези» деп мөөрелер база эртип турар.

ТуваМедиаГрупп

Предыдущая запись
В селе Чааты Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва обновили Дом культуры
Следующая запись
«Арзайтыда» консервалаан кадыргыны бүдүрүп эгелээн
Меню