Тывада мал оолдаашкыны

Тывада мал оолдаашкынының дугайында ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының сайыды Айдын Дун илеткээн. Барыын-Хемчик, Кызыл кожууннарда мал оолдаашкыны эки чоруп турар. Кызылдың, Сарыг-Септиң, Сарыг-Септиң көдээ ажыл-агый техникумнарының студентилерин сакман ажылынче хаара туткан. Ындыг-даа болза чамдык кожууннар сакманщиктер хаара тудар айтырыгны ындыг-ла херекке албайн турар деп, ол демдеглээн.
#аппаратноесовещание #тыва #караоол #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Уксаалыг малды өстүрер
Следующая запись
Ажылды уламчылаары чугула
Меню