Тыва чемнерни белеткээрин каа-хемчилер көргүскен

#көдээ_ажыл_агыйы

Каа-Хем кожууннуң Наадым байырлалынга суур бүрүзү тыва аъш-чемни белеткээрин чонга көргүзүп, масстер-класстарны эрттирген. Аныяк-өскен көк-хаакчыларның боорзакты, Ильинка чонунуң тыва далганны, Дерзиг-Аксы чурттакчыларының хойтпак тигерин, бүрен-бай-хаакчыларның дүк дыдарын, суг-бажыжыларның бопук даараарын, чодураалыг кадык кылырын, Усть-Бурен чонунуң дүк ээрерин, Бояровкадан келген төлээлерниң быштак кылырын, бурен-хемчилерниң быштак кылырын сонуургаан.

Бүзүрелдиг тиилелгени Ильинка суурнуң төлээлери чаалап алган. Ийиги черде Суг-Бажы суур, үшкүзүнде бурен-бай-хаакчылар болган. Көк-Хаактың болгаш Бояровка суурларның төлээлери тиилелгеже чүткүлү дээш тускай шаңналга төлептиг болган.

Предыдущая запись
Как подать заявку?
Следующая запись
Наша сила — в крепости тыла
Меню