Тес-Хем: Онзагай ярмарка эрткен

Тес-Хемге бир тускай көдээ ажыл-агый ярмарказы эрктен. Аңаа чүгле чемнерни садып-саарар эвес, а найионал тыва чемнерни кылып белеткээрин өөредип, мастер-класстарны база эрттирген.

Самагалтай суурнуң Амбын-Ноян шөлүнге национал чемнерни белеткээринге мастер-класстар жрткенин сагындыраал. Суурнуң херээженнер чөвүлелиниң идепкейжилери болгаш кожуунда чонну ажылче хаара тудар төптүң ажылдакчылары ногаа аймаа, эът-сүт барааннарын садып-саарар ярмарканы организастаан. Чурттакчылар боттарының артыкшылдыг аъш-чемин сатпышаан, арга-дуржулгазы-биле солчуп турган.

#көдээ_ажыл_агый

Предыдущая запись
В Туве застройщикам не позволят строить квартиры меньше 33 кв. метров
Следующая запись
Тывага Россия чергелиг чемпионатты 2024 чылда эрттирер
Меню