Тес-Хем: малчын турлагларга өрт айыылын болдурбас дээш

Тес-Хем кожууннуң арга-арыг ажыл-агыйының ажылдакчылары малчын турлагларга өрт айыылын болдурбазы-биле хемчеглерни чорудуп турар.

«Малчын турлагларга от-көстү чедир хайгаараваанындан арга-арыгларга өрт айыылы үнүп болур. Ынчангаш өрт айыылын болдурбас дээш профилактиктиг ажылдарны малчыннардан эгелээн бис. Чаа одарларга аъш-чем белеткеп алыр дээш кадарчылар кургаг үнүштерни өрттедир таварылгалар хөй. Бо таварылгада одагны эки хайгаараваска, арга-арыг өрттернип болурунуң айыылы бар» — деп, Тес-Хемниң лесниктери чугаалап турар.

Тес-Хемниң лесничество албан чериниң чуруктары.

Предыдущая запись
Отделение СФР по Республике Тыва проактивно оформило 537 сертификатов на материнский капитал в 2024 году
Следующая запись
 Активисты «Добрые Сердца Тувы» помогли бабушке убрать мусор с огорода
Меню