Таңдының кыштагжылары

«Кыштаг» губернатор төлевилели езугаар Таңды кожууннуң девискээринде 2021 чылда 8 арат фермер ажыл-агыйлар тургустунган болгаш агар саннарын ажыдып алган. Бо хүнде шупту киржикчилер «Фермер сайгарлыкчы» программа-биле өөредилгени эрткен.
Оларның аразында Бай-Хаак суурдан Эдуард Оюннуң өг-бүлези чер участогунуң девискээрин шыйдырып, кажаа-хораазын дээвииринге чедир кылып алганнар. Чурттаар оран-савазы белен. Субсидияже дужаар документ-саавырлары бүрүнү-биле чыгдынган.
Межегей суурдан Валерий Кууларның өг-бүлези база-ла чериниң документилерин кылдырып эгелээн болгаш, малчын турлааның тудуунга херек ыяшты белеткээр ажылче кирген. Кажаалар тудар ыяжының 90 хуузу белен, чурттаар бажыңын тудуп доозупкан.

Алена НАН-ХОО.

#кыштаг #губернатортөлевилели #таңды #межегей #байхаак #аныякмалчыннар #тыванын_аныяктары
Чурукту интернеттен алган.

Предыдущая запись
Часкы үеде өртке удур айыыл чок чорук
Следующая запись
Международный день медицинской сестры
Меню