Таңды кожуунда сиген кезилдези

Таңды кожуунда сиген кышка мал чеми белеткээр кампания эрткен айда эгелээн. Ында ниитизи-биле 108 трактор, 29 сиген кезер машина, 28 пресстээр машина хаара туттунган.

Оон аңгыда көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринде 7 тускай сиген кезер бригадалар ажылдап турар.

Бо хүнде 1275 тонна мал чемин белеткээн, 829 га черниң сигенин кескен.

#көдээ_ажыл_агыйы

Предыдущая запись
Глава Тувы о введении программы льготной ипотеки под 2% на территории республики
Следующая запись
Занимаюсь любимым делом
Меню