Таңды кожуун «Дүжүт-2023» көдээ ажыл-агый ярмарказынга киришкен

Республиканың көдээ ажыл-агый ярмарказынга Таңды кожууннуң тус чер бараан бүдүрүкчүлери болгаш Балгазын суурда Тываның агротехникуму идепкейлиг киришкен.

Кызылчылар болгаш аалчылар таңдыжыларның ярмаркада булуңунуң чараш дериттингенин, барааннарының даштыкы хевирин садып алыкчыларның кичээнгейин хаара туда бээрин демдеглээннер.

Таңдыжылар көдээ ажыл-агый ярмарказынга янзы-бүрү шайларны, джемнерни, вареньени, саржагны, суксуннарны, дузаан ногаа аймаан, мөөгүлерни, балыктарны болгаш арыг сугну садып саарган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Координатор по донорству РКК рассказал о безвозмездном донорстве и развитию Движения «Культура донорства» учащимися МБОУ СОШ с. Суг-Бажы
Следующая запись
Последствия подросткового алкоголизма
Меню