Соок үелерде кыштагларже орукту аштап, малчыннар-биле харылзааны экижиткен

Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык сумузунда одар болгаш кыштаглар оруун далбыйлайлаан. Соок үелерде кыштагларже орукту аштап, малчыннар-биле харылзааны экижиткен.

Предыдущая запись
Айдын Серен-оол: моя семья – мой оплот
Следующая запись
Молодежь Тывы в диалоге о предстоящих выборах
Меню