Сүт-Хөлдүң үлегерлиг малчыны

Сүт-Хөл кожууннуң чагыргазының дыңнадып турары-биле алырга, үлегерлиг малчын Арык Ондарга Тыва Республиканың Чазак  даргазының байыр чедириишкинниг бижиин тывыскан.

Шагааның бүдүү айында тыва чоннуң чолукшуур чараш чаңчылын кагбайн, Тыва Чазакты төлээлеп келген бизнес-инкубаторнуң удуртукчузу Аян Серен-Доржу, бизнес инкубаторнуң оралакчы даргазы Юрий Чадамба, Сут-Хол кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң удуртукчузу Кежик-оол Монгуш, кожууннуң мал эмчизи Орлан Ондар, Ишкин суму чагырга даргазы Чингис Монгуш шупту малчын коданнарынче үнүүшкүннү кылып, Ишкинниң малчыннарынга барып, малчыннарның ажыл-агыйында чедер-четпестерни чугаалашканнар.

Ниити малчыннарның чурттап олурары эки, бергедээшкиннер чок, оруктарының байдалы эки. Немелде мал чеми бар, боттарынның тура-соруу база эки, мал-маган кышты хур-менди ажып турар.
Ниити үнүүшкүннүң түңнелинде, амгы үениң байдалынга хамаарыштыр көдээ ажыл-агыйның сайзыралынга чогаадыкчы чаа көрүштерни сайгарып, боттандырар дугайында база чугаалашкан.

#Шагаа_2021_тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Шагаа хүрежи
Следующая запись
Лидеров интернет-коммуникаций привлекут со всей страны
Меню