Кыштагжылар деткикчилээн

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери Авырал биле Шеңне Мундургуларның өг-бүлези Бүрен-Аксы сумузунда туттунуп турар «Эзирниң уязы» спортчу өргээниң тудугжуларынга хой берип дузазын көргүскеннер. Бо өргээниң тудуу улусчу тудуг деп чүүлдү сагындырып каалыңар.
Авырал биле Шеңне Мундургуларның өг-бүлези — янзы-бүрү хемчеглерниң, оларның иштинде спортчу маргылдааларның, идепкейлиг киржикчилери.
Халбалыг деп черде бо күш-ажылгыр, кежээ өг-бүлениң малының баш саны кедергей өзүп-көвүдеп турары өөрүнчүг. Сумуда «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелиниң киржикчилериниң аразындан Мундургуларның өг-бүлези тергииннерниң санынче кирип турар.
Аныяктарга аас-кежиктиг болурун, чымыштыг ажыл-ижинге ам-даа улуг чедиишкиннерни күзеп тур бис!

Предыдущая запись
Продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и освобожденных территорий
Следующая запись
«Мисс и Мистер professional — 2022»
Меню