Хой чуур оңгачаны септеп алган

Бии-Хем кожууннуң Аржаан сумузунунң хой чуур оңгачага суму чагыргазының удуртулгазы-биле, аалдарның хоюн 2 хонук улаштыр чугдурган.

Малды аңгы-аңгы аарыглардан камгалаарының совет үеде эрги аргаларын амгы үениң малчыннары, кожууннуң мал эмчилери болгаш Аржаан суму чагыргазының коллективи ажыглап, кагдынган оңгачаны эр хиндиктиг чоннуң деткимчези-биле септээш, 3 дугаар чыл улай ажыглап уламчылап турар.

Аңаа сумунуң мал эмчизи Аяна Маадыр- ооловна, «Кыштаг» деп төлевилелдиң киржикчилери база Аржаан, Тарлаг сумуларның малчыннары, хууда малчыннар хойларын чугган.

Предыдущая запись
«Чылгычының булуңу» самбыраны ажыткан
Следующая запись
Добрые Сердца Тувы поддержали экосубботник в парке
Меню