Чаа-хөлчүлер чаа өгнү тигеринге белен

Чаа-Хөл кожуунда Наадым байырлалынга белеткел ажылдары чоруп турар. Ында херээженнер чөвүлели болгаш хөй-ниити организацияларының идепкейжилери мөөрейге тигер өгнүң кидизин белеткеп эгелээн. Дуза кадар күзелдиг чурттакчы чонну кожууннуң культура бажыңынга кээрин чалап турар.

#Наадым_2023

Предыдущая запись
Кара-Адырга чайлаг байырлалы эрткен
Следующая запись
Барыын-Хемчикте библиотеканың септелгези доозулган
Меню