Бода малдың ханын алган

Тываның көдээ ажыл-агый техникумунуң студентилери Кызыл хоорайның ветеринария эргелелиниң ажылдакчылары-биле кады Баян-Колда малчын аалдарның бода малындан хан анализин ап, лабораторлуг шинчилелдерни кылган.

Студентилер боттарының мергежилиниң аайы-биле шупту билиглрни эки шиңгээткен. Малдан ханны кижи бүрүзү ап, практика кырында билиин хыннаан. Келир үениң аныяк мал эмчилери ниитизи-биле 128 баш бода малдан ханны алган.

А. Нан-Хоо.

#көдээ_ажыл_агый

Предыдущая запись
Каадыр-оол Бичелдей: монастырь «Тубтен Шедруб Линг» станет местом буддийского учения и просвещения
Следующая запись
МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ, ДЯДЯ!
Меню