Барыын-Хемчикте малчын турлагларже баар оруктарны аштаан

Барыын-Хемчик кожууннуң девискээринде кыштаглаашкын хүр-менди эртип турар. Чамдык малчын турлагларже орук чок турганы-биле, тус чер бюджединден 35 муң рубльди орук аштаарынче аңгылаан.

Бо хүннерде Хөнделең сумузунуң малчыннарынче үнер орукту дескилээн.

Предыдущая запись
30 хөй-ниити дыштанылга черлери туттунар
Следующая запись
Шагаан-Арыгның доозукчулары ОГЭ-ге белеткелди эртип турар
Меню