Барыын-Хемчикте көдээ ишчилерниң байырлалы болуп турар

Бөгүн Барыын-Хемчик кожуунда Наадым байырлалы болуп турар. Эртенги шакта Шекпээр сумузунуң Чер-Чарык деп черинге аът чарыжы эгелээн. Кежээ, 17.00 шакта, Кызыл-Мажалык суурнуң культура бажыңынга малчыннарның съездизи болур.

«Бистиң кожуунувустуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинче үлүг-хуузун киирип чоруур ажыл-ишчилеривис хөй. Оларга деткимче кылдыр күрүне программалары ажылдап турар. Бо хүнде көдээ ажыл-агый адырында хаара туттунган ишчилеривистиң байдалы эки. Чаңчыл езугаар бо хүн шаңнап-мактаар. Олар боттарының эки көргүзүглери-биле чоргаарланып болур. Оларның одар-белчииринде мал бажы көвүдээн, көдээ ажыл-агый продукциязы бар, сиген-ширбиили чедер.
Эрткен чылдың түңнелдери езугаар эки көргүзүглери дээш хүн электростанциязы-биле Бижиктиг-Хаядан Андрей Ынаашыырапты шаңнаан, Барлыктан Чамзырын Ооржакка өгнү тывыскан, Аксы-Барлыктан Владимир Күжүгетти дугуйлуг чунар-бажың-биле шаңнаан.
Оон аңгыда бо чылдың чемпионнарынга байырым чедирип тур мен. Оларга Ак суурундан Рада Ооржак, Шекпээрден Чечек-оол Монгуш, Хөнделеңден Оляна Күжүгет хамааржыр» — деп, кожууннуң чагырыкчызы Алексей Маркс-оол дыңнаткан.

Кожууннуң Наадым байырлалы июль 16-да уламчылаар болгаш, байырлыг чыскаал, көдээ ажыл-агыйжыларның делгелгези, «Дүк кагар» мөөрей дээш оон-даа өске культура-массалыг, спортчу хемчеглер болур.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Чуруктарны социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Чыргакыда «Эзирлерниң уязы»
Следующая запись
Про мой первый заработок
Меню