Алуна биле Борис Сурунчуктерниң өг-бүлези – мөөрейниң тиилекчилери

Бии-Хем кожууннуң культура бажыңынга өг-бүлелер ортузунга «Мээң төлевилелим» деп мөөрей эрткен. Аңаа «Кыштаг» база «Чаа сорук» губернатор төлевилелдериниң киржикчилери идепкейлиг киришкен.

Ук төлевилелдер көдээ суурда чурттакчыларның амыдыралының шынарын экижидер база көдээ ажыл-агый продукциязының хемчээлин көвүдедир, мал, чер ажылын сайзыратпышаан, тыва чоннуң ужур-чаңчылдарын кадагалап, ону сайзырадыр сорулгалыг.

Мөөрейниң негелдези езугаар киржикчилер баштай видео-таныштырылганы кылбышаан, боттарының чогаадыкчы чоруун көргүскен.

Аныяк өг-бүлелер ортузунга эрткен солун мөөрейниң түңнелинде, Аржаан сумузунуң чурттакчылары Алуна биле Борис Сурунчуктер бирги черни ээлээш, 12 муң рубль шаңналды алган. Ийиги черге Суш суурдан Владимир биле Алдынай Байкараларның өг-бүлези төлептиг болган. Олар 8 муң рубльди алганнар. Үшкү черни Уюк суурнуң чурттакчылары Буян, Светлана Адышаалар ээлээн, оларга 5 муң акшаны тывыскан.
Мөөрейниң шаңнал-мактал фондузунга хууда сайгарлыкчы Л.К. Алексеева база кожууннуң чагырга чери дузаны каткан.

#деньсемьи
Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Алды ажы-төлдүг үлегерлиг аныяк ада-ие
Следующая запись
Хүлүмзүрүг чайнаан арын-шырайы бадыткап турду
Меню