200 хойну хүлээткен

#көдээ_ажыл_агый

Барыын-Хемчик кожууннуң Аксы-Барлык сумузунуң аныяк малчыны, «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчизи Мерген Ооржак 200 баш хойну Айрат Содунамга хүлээткен.

Кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелиниң специализи Чодураа ооржактың дыңнадып турары-биле алырга, шээр малдың деңгели эки. Аныяк өг-бүле малының азыралынче улуг күжүн үндүрген.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
#объясняемрф
Следующая запись
Июль 25 — Россия Федерациязының истелге органнарының хүнү
Меню