Өртке удур айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагыыры чугула

Чөөн-Хемчик кожууннуң девискээринде 318 кыштаг бар. 2022 чылда өрт айыыл-халавы кожуунда 20 кыштагже чоокшулаан, чүс-чүс га шөлдерин чок кылган.

Өртке удур айыыл чок чоруктуң дараазында дурумнерин кыштаг ээлери сагыыры чугула:
— ажык от кывыспас;
— кыва бээр материалдар хүн адаанга чыгбас, бок тургуспас;
— кургаг чашпан өртетпес,
— кыштагны долгандыр кызыгаарлаашкынны (опашканы) кылдырар;
— кыштаг девискээрин арыг-силиг тудар;
— өрт камгалалының херекселдери, элезин албан турар.

Чазын хар эрээнден тура кышкы хар чаарынга дээр шупту хууда араттар, көдээ ажыл-агый кооперативтери өрт болдурбас дурумнерни сагыыр ужурлуг. Ону күүсетпеске, административтиг торгаалга онаажыр.

Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының медээзинден.

Предыдущая запись
В Туве очистили берега популярных мест отдыха на озерах Чагытай и Хадын
Следующая запись
Елена Хардикова: «Условия созданы для каждого выпускника»
Меню