Тываны алдаржыдып чоруур балет артистери

Москва хоорайга болуп эрткен XIV-кү бүгү делегей чергелиг балет артистериниң мөөрейин түңнээн. Тиилекчилерниң аразында тыва балет артизи Субедей Дангыт бар. Ол Тывага төрүттүнген, 2016 чылда Бурятияның хореографтыг колледжизин дооскан. Ооң ады балет делегейинде сураглыг апарган.

Ол-ла мөөрейге Чингис Монгуш база киришкенин сагындыраал.
Чингис Монгуш — балет артистериниң бүгү делегей чергелиг мөөрейиниң киржикчизи, Бурятияның хореография колледжизиниң студентизи. Ооң самчы оруу «Фиеста» спортчу танцы школазындан эгелээн. Улаштыр башкыларының сүмези-биле «Алантос» уругларның классиктиг балет бөлүүнче шилчээн.

«Чингистиң ада-иезинге оглун классиктиг танцы бөлгүмүнге шилчидер дугайында сүмелээримге, аажок өөрээннер. Ол улаштыр Бурятияның хореографтыг колледжизинче дужаап кирип алган. Ам Улуг театрның сценазында мөөрейлерде киржип эгелээн. Чингис дээш чоргаарланып тур бис. Мөөрейлер, тиилелгелер ам-даа ооң мурнунда. Чаа-чаа чедиишкиннерни күзедим! — деп, Раиса Стал-оол социал четкилерде арынында бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.
#культура_балет

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
В Туве прошла акция по поднятию флага России на гору Догээ
Следующая запись
Сегодня юбилей Опана Сат — заслуженного мастера спорта России
Меню