Тываның төлээзи «На высоте» фестивальдың 1-ги лауреады болган

Сентябрь айның 15-20 хүннеринде Ставрополь хоорайга ажылчын аныяктарның бүгү Россия чергелиг чогаадыкчы фестивалы «На высоте» эрткен. Россияның 61 булуңундан база ЛУР, ДУР-дан төлээлер 4 хонук дургузунда тергиин көргүзүглерин бараалгаткан. Ниитизи-биле 800 ажыг көргүзүгнү аныяктар белеткээн, а оларны 35 арга-дуржулгалыг эксперттер үнелээн. Фестиваль 2500 киржикчини болгаш организаторларны каттыштырган.

Бо каш хонук дургузунда аныяктар «Бригады У» коллективи-биле таныжып, Клава Кока ыраажыны болгаш өске-даа ат-сураглыг артистерни дыңнаар аргалыг болганнар.

Сентябрь 19-та фестивальдың хаашкыны болган. Аңаа бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, Тываның төлээзи Алаш Монгушту 1-ги чергениң лауреады болганын чарлаан. Алаш Монгуш фестивальга «Каргыраа биле хомус» деп көргүзүүн бараалгаткаш, көрүкчүлерниң болгаш жюри кежигүннериниң сагыш-сеткилинге кайгамчыктыг бойдус-чурумалдыг Тыва оранның овур-хевирин арттырган. Ооң ырызы хемчегниң байырлыг хаашкынының үезинде бүдүн Ставропольга чаңгыланган. Ооң-биле кады өске-даа регионнарның тергиин көргүзүглерин түңнел концертке бараалгаткан.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
«Единая Россия» представила предложения в проект федеральной стратегии комплексной безопасности детей
Следующая запись
Владивостокта эки турачыларның шуулганы
Меню