Тыва дыл — чоннуң өнчүзү

Бо хүн Чазак бажыңында «Тыва дыл — чоннуң өнчүзү» деп V республика чергелиг шуулган болуп эртип турар. Тыва дыл хүнүнге тураскааткан чаңчылчаан шуулганны А. Дамдын-оолдуң «Игил» деп уран көргүзүү-биле эгелээр. Аңаа «Национал литературлуг премияның» тиилекчилеринге шаңналдарны ТР-ның Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол тыпсыр дээрзин сагындыраал.
Оон аңгыда бүдүн хүн дургузунда уламчылаар шуулганга Экономика яамызының сайыды Дайынчы Ондар «Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының дугайында» база экономика эртемнериниң кандидады, ТИГПИ-ниң директорунуң оралакчызы Буян Донгак «Тыва Республикада социал бөлүктерниң аңгылалын тодараткан чорудулга» деп Россияның ЭА-ның Социология институдунуң эртем-шинчилел ажылының таныштырылгазы», ТИГПИ-ниң эртем ажылдакчызы Начын Монгуш «Тыва дылда социал-экономиктиг терминнерни тодарады болгаш билип алырының айтырыглары», эртемден Саян Саая «Тыва дылдың интернет четкизинде чедиишкиннери» деп илеткелдерни кылыр.
Дүъш соонда шуулганның ажылының иштинде төгерик столду ТИГПИ-ниң эртем ажылдакчылары организастаар.
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң 2016 чылдың январь 18-те ат салганы 11 дугаар Чарлыы-биле, ноябрь 1-ни — Тыва дылдың хүнү кылдыр доктааткан соонда, республика ону чылдың-на калбаа-биле демдеглеп эрттирип турарын сагындыраал.
Тыва Республиканың күрүне дылы, тыва чоннуң культурлуг болгаш сагыш-сеткил өнчү-байлааның чарылбас кезээ болур тыва дылды кадагалап, деткип база сайзырадыры-биле чылдың-на ноябрь 1-де Тыва дылдың хүнүн демдеглеп эрттирерин доктаадыр деп, Тыва дыл хүнүнүң дугайында чарлыкта тайылбырлаан.
Республиканың кожуун, суурларында өөредилге, культура болгаш эртем албан черлеринге тыва дылды сайзырадырынче, байлакшыдарынче болгаш чугаа культуразын бедидеринче угланган хемчеглерни ол хүнге тураскаадып эрттирери чаңчылчаан.
Ноябрь 1-де – Тыва дыл хүнүнде “Тыва дыл – чоннуң өнчүзү” деп республика шуулганы тыва дылдың шинчилекчилериниң, эртемденнерниң, чогаалчыларның, башкыларның, студентилерниң, культура ажылдакчыларының, журналистерниң киржилгези-биле эртери чараш чаңчыл апарган. Бо чылын V-ки шуулган каш хонук орай эртип турарының чылдагааны билдингир. Чылдың эгезинден тура, коронавирус аарыы нептерээни-биле, дыка хөй хемчеглерни өске үеже чылдырбышаан, эвээш кижи киржилгелиг эрттирип турар.
Мира КОНГУЛ-ООЛ
#тывадылхүнү #аныякэртемденнер #дылчоннуңөнчүзү #караоол #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар
Предыдущая запись
Чаа бажыңнарны алган
Следующая запись
Аныяктар сесерлиин ажыткан
Меню