Тыва дыл башкызының чогаадыкчы ажыл

Буянмаа Нончат – тыва дылды школа назыны четпээн уруглар аразынга сайзырадырынга улуг үлүг-хуузун киирген башкы. Бо чылдың октябрь айда Кызыл хоорайга болган «Россия Федерациязынга ниити өөредилге системазынга Россияның чоннарының дылдары» («Языки народов России в
системе общего образования Российской Федерации») деп семинар-хуралдың киржикчизи. Ол «Төрээн тывам» деп тыва дылды (тыва чугааны) школа назыны четпээн уругларга өөредириниң чижек программазын тургускан. Ук программаны «Тыва дыл – уругларга» деп регион чергелиг төлевилел-биле ажылдап кылган.
Буянмаа Орлановна ук программаны 31 дугаар уруглар садында боттандырып ажылдап турар. Бо хүнде ооң-биле кады республика иштинде 207 уруглар сады «Төрээн тывам» программа-биле ажылдап эгелээн.
Бичии уруглар башкызының өөредилге адырынга дуржулгазы 7 чыл-даа болза, бодунуң ажылынга кажараан кижилерниң бирээзи деп санадып чоруур. Кезээде чаа арга-хевирлерни боданып, билиин бедидип, дилээшкинде чоруур башкы. Бичии уруглар-биле тергиин ажылдап билиринден аңгыда, ада-иелер-биле сырый харылзааны тудуп, оларның хүндүткенил чаалап алган башкы, Россия, республика чергелиг шаңналдарның эдилекчизи. Тыва дылды школа назыны четпээн уругларга өөредир ажылды сайзырадып, чүрээнден кылып чоруур Башкы.

#тывадылхүнүнге #тывадыл #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Чаңгыс эп-сеткил хүнүнге
Следующая запись
Тыва COVID-19 хамчыынга удур 187 млн. рубльди алыр
Меню