Тарыс аржаанының эм салдары

Тарыс аржаанының эмнээр күжүн чүгле Тываның эвес, а өске-даа регионнарның чурттакчылары эки дыңнаан.

Ында 12 эм шынарлыг ванналар бар:

«Соок» — температура +14º, +16ºС. Маңаа соокка алыскан, халыын аараан, чүрек-дамыр аарыгларлыг, нерв системазы кошкаанда база хан базыышкыны улгатканда кирер. Эң-не кол чүүл — аржаанның бажы оон эгелээр.

«Ала» — температура +34ºС до +23ºС. Мында сугнуң температуразы 2 каът. Аарыг улус бодунуң диагнозун билип алыры дээш кирер. Аржаан мага-боттуң хоочураан аарыгларын күштелдиргеш, мага-ботту улаштыр эмнээринге белеткээр.

«Бичии чылыг» — температура +31º, +37ºС. Бо хооргага колдуунда сөөк-даяк аарыглыг бичии уруглар кирер.

«Улуг чылыг» — температура +39º,+41ºС. Маңаа остеохондроз, артрит, артроз аарыгларын эмнээр.

«Дериттирер» — температура +34º, +35 ºС. Бо аржаан мага-боттуң шупту аарыгларын үндүр тыртып эккээр. Шлак үндүрер, харын-даа дегдириишкинни безин дер-биле үндүр тыртар күштүг.

«Ондур» — температура +41º-+46ºС. Оорга, моюн стеохондрозун эмнээр. Эр улустуң хей-аъдын көдүрер.

«Муныт» — бо ванна чүгле херээжен улуска тааржыр. Божувас херээжен улуска база уруг савазының аарыгларынга дузалаар.

«Дегдириишкин» — температура +32º, +33ºС. Маңаа дегдириишкин, ангина, бронхит, астманы эмнээр.

«Чөөн буурек» — температура +48ºС. Оң талакы бүүректи эмнээр.

«Барыын буурек» — температура +46ºС. Солагай талакы бүүректи эмнээр.

«Шорга» — температура +44º,+45ºС. Остеохондрозту эмнээр.

«Беш чүүл» -температура +38º-+40ºС. Шупту аржааннарның күжүн быжыглаар дээш кирер.

Алена Нан-Хоо
Сөзүглелди болгаш чурукту ажык социал четкилерден алган.

#туризм

Предыдущая запись
Улуг-Хемде одалга сезонунга белеткел ажылдары
Следующая запись
Өөредилге сайыды ортумак профессионал өөредилге албан черлериниң кызыл диплом эдилекчилери-биле ужурашкан
Меню