Санитарлыг хүннерни чарлаан

РФ-тиң Айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң медээзи-биле Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүн байырлаарының ужу-биле 2022 чылдың ноябрь 4, 5, 6 хүннеринде Россия Федерациязының күрүне кызыгаарының («Хандагайты, «Цагаан-Тологой», «Шара-Суур» кызыгаар аразының эртирилге пунктулары) эртер оруунга санитарлыг хүннерни чарлаанын Тыва Республиканың Даштыкы экономиктиг харылзаалар талазы-биле агентилели дыңнадып тур.

Ооң-биле холбаштыр, сонуургалдыг хамаатыларга билдинмес айтырыглар тургустунмазы-биле чорук чоруурун баш удур планнап алырын дилеп тур бис.

ТР-ниң Даштыкы экономиктиг харылзаалар талазы-биле агентилели.

ШЫН

Предыдущая запись
В Туве укрепляют электроснабжение отдаленных Монгун-Тайгинского и Тоджинского районов
Следующая запись
Какие социальные гарантии предусмотрены для военнослужащих, призванных по мобилизации, получивших статус ветерана боевых действий?
Меню