Санал-бодалын үлешкен

Бо хүн чазактың аппарат хуралынга интернационалчы айтырыгны Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол көдүрген. Чижээлээрге, Каа-Хем, Бии-Хем, Таңды, Улуг-Хем кожууннарга интернационалчы деткимчени чурттакчылар ап турар бе?
«Кожууннуң удуртулгазында орус нациялыг ажылдакчылар бар бе? Бо хуралда кым киржип олурарыл?» — деп, ол Бии-Хем кожууннуң чагыргазының удуртукчуларындан айтырган.
Кожууннуң культура килдизиниң даргазы Петр Алексеевич-биле нациялар аразында эптежилге дугайында Шолбан Кара-оол санал-бодалын үлежип чугаалашкан.
#интернационализм #100летиеТНР #межнац #тыва #чазакхуралы #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Интернационалчы найырал дугайында
Следующая запись
Чартык век башкылаан
Меню