Кызылдың уран чүүл колледжизинде уругларның чайгы дыштанылгазы

Кызылдың уран чүүл колледжизинге уругларның чайгы чогаадыкчы школазы ажылдаар. Аңаа амгы үениң танцы-самынга, академиктиг ырыга, уран чурулгага, даштыкы дылга, информастыг культурага болгаш оон-даа өске солун чүүлдерге өөредир.

Оон аңгыда уругларны чогаадыкчы мастер-класстар, викториналар, бассейн, арыг агаарга селгүүстээшкин база дээди категорияның башкыларының удртулгазы-биле оон-даа өске оюн-тоглаа манап турар.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Чээрби беш дугаар «Кара Бай»
Следующая запись
Маадырлар кажан-даа уттундурбас
Меню