«Культурлуг салгал болгаш XXI вектиң аныяктары» студенчи конференция эрткен

#тыванын_аныяктары_культура

Кызылдың А.Б. Чыргал-оол аттыг уран чүүл училищезинге Россияда чоннарның культурлуг салгалы чылга тураскааттынган «Культурлуг салгал болгаш XXI вектиң аныяктары» студенчи конференция эрткен. Конференцияга чүгле уран чүүл колледжизиниң студентилери эвес, а эмчи колледжизиниң, информастыг технологиялар техинкумунуң сургуулдары киришкен. Ниитизи-биле 12 студент илеткелдерни кылган.

«Студенчи конференцияга сургуулдар янзы-бүрү айтырыгларны сайгарып чугаалашкан. Башкылаашкынның төөгүзүнден эгелээш, культураның хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирген салым-чаяанныг кижилерниң овур-хевирин үнелевишаан, амгы үениң хөгжүм болгаш хореография шинчилелдеринге чедир сайгарган бис» — деп, сургуулдар демдеглээн.

Конференцияның ажыл-чорудулгазының түңнелинде, идепкейлиг сургуулдарга дипломнарны болгаш акша сертификаттарын тывыскан.
Эртем удуртукчулары болгаш конференцияның киржикчилери мындыг хемчеглерни удаа-дараа эрттирери чугула деп түңнелге келгеннер. Аныяктарның эртемге сонуургалы кажан боттары киржип, санал-оналдарын солчуп турда оттурун демдеглээннер.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Элээдилерниң спортчу чедиишкини
Следующая запись
Маадырлар бистиң аравыста
Меню