Краснояржылар болгаш новосибиржилер Тываның ыдык дагларын сонуургаан

GeoEffect геоаналитика шөлүнүң тодаргай айытпаан медээлеринге даянгаш, МТС чурагай экосистемазы майның байырлал хонуктарында российжилер каяа дыштанганын анализтээн. Сибирьде турисчи угланыышкыннарга Тыва нептерээн. Республика аалчыларының беш кезии бир дугаар маңаа келген.
Апрельдиң 29-тан майның 10-га чедир Тываже Красноярск крайның, Новосибирск облазының, Алтай крайның, Хакасияның база Кемерово облазының чурттакчылары кээп чораарын МТС-тиң аналитиктери тодараткан. Республиканың найысылалы Кызыл биле Кызыл кожуун улуг сонуургалды оттурган. Сибиржилер Улуг-Хемниң эриинде «Азияның төвү» база «Хаан аңнаашкыны» тураскаалдарны, Национал музейни, чоокта чаа ажыттынган эң улуг Тубтен Шедруб Линг сарыг шажын хүрээзин, регион чурттакчыларының ыдыктыг деп санаары, хоорай чоогунда Дөгээ даан көргеннер.
Скиф үезиниң үнелиг тывыштары-биле бүгү делегейде сурагжаан “Хааннар шынаазы” археологтуг комплекстиң кавайы — Бии-Хем кожуунга аян-чорукчулар хөй келгени демдеглеттинген. Республиканың аалчылары Улуг-Хем кожуунда чүдүкчүлерге ыдыктыг чер – Хайыракан даан сонуургаан. Майда ооң эдээн ягаан-көк чечектерлиг өвээнчи каастай бээр… Чаа-Хөл кожуунда Сүме даанда 13-кү чүс чылдың сарыг шажын тураскаалы — туристерни хаара тудар черлерниң бирээзи.
«Чайгы турисчи сезон эгелээр мурнунда республикада, чедери берге ыраккы черлерде база, харылзааның шынарын экижидип, дериг-херекселдерни чаарткан бис. Тываның дыка хөй чараш черлеринче чүгле күштүг машиналар чедип болур. Аян-чорукчулар МТС экосистемазының шупту сервистерин база дүрген дамчыыр мобильдиг интернетти ажыглап, кезээде харылзаага турар арга хандыртынган» – деп, МТС-тиң директору Экер Хертек чугаалаан.
Эрткен чылын МТС-тиң операторлары Тожу кожууннуң Адыр-Кежиг суурга 4G четкини кымны мурнай ажылдаткан. Аңгы-аңгы регионнардан суг туризминге база балыктаарынга ынактарны хаара тудуп турар бойдустуң тураскаалы — Азас заповедник хөлүнүң чоогунда чурттакчылыг черлерде база харылзаа тургустунган.

#туризм

Тыва Чазак

Предыдущая запись
Субботник на высоте 1005 метров над уровнем моря
Следующая запись
Ветер перемен
Меню