Киржикчилерни бүрүткеп турар

#азия_төвүнде_хөөмей

Бо шакта Тыва үндезин культура төвүнде IV бүгү делегейниң «Азия төвүнде хөөмей» фестивальдың киржикчилери бүрүткелди эртип турар. «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязынга фестивальдың организакчыларының бирээзи Шурумаа Бадыраа мынчаар таныштырган:

«IV бүгү делегейниң «Азия төвүнде хөөмей» фестивальдың бирги хүнүнүң хемчеглери эгелей берген. Амгы үеде 67 чаңгыстың күүселдезиниң хөгжүмчүлери, 17 аас чогаал бөлүктери база Тывадан 52 хөгжүмчү бүрүткеткен. Бо хүн дургузунда киржикчилерни ам-даа бүрүткээр бис. Ам-даа Моол, Татар, Алтай, Хакас республикалардан аалчыларны манап тур бис.

Фестивальга ниитизи-биле 14 эки турачы ажылдаар. Бо 3-4 хонук дургузунда олар кожа-хелбээ чурттардан келген хөгжүмчүлерни үдеп, оларга дузазын көргүзерлер.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Предыдущая запись
Team Spirit стал победителем PGL Arlington Major и получил прямую путевку на The International 2022
Следующая запись
Фестиваль онлайн болгаш офлайн-хевирге эртер
Меню