«Кайгал» фолк-рок-операның баштайгы көргүзүү эрткен

«Кайгал» Тываның Улустуң чогаалчызы Эдуард Мижиттиң «Кайгалдың ырылары» шүлүглелинге үндезилеттинген. Ооң онзагай талазы академиктиг операның, тыва аас чогаалының, тодаргайлаарга, хөөмей-каргырааның болгаш рок-хөгжүмнүң каттышканы болур.

Бо удаада тыва көрүкчүлер көңгүс чаа төөгүнүң херечилери болган. Кол маадыр Кайгал болгаш ооң эш-өөрүнүң овур-хевирин таварыштыр тыва чоннуң хосталга дээш, салым-хуузунуң хамаарылга чок чоруу дээш демиселин көргүскен. Ол ышкаш хоозун азы езулуг маадырлыг чорук, меге найырал болгаш ынакшыл дугайында айтырыгларны көрүкчүлер сайгарып боданыр аргалыг болган. Көргүзүгнүң дургузунда бичии Кайгалдың кижи болуп хевирлеттинерин, берге үелерде бодунуң коргуушкунун ажып эртип шыдаарын көрүп болур.

Сагыш-сеткилди хөлзедип кээр байдалды симфониктиг оркестрниң артистери тургускан. Бо бүгү чүүлдер көргүзүгнүң маадырлары дээш шын-на сеткилинден сагыш аарып, болуушкун бүрүзүн оларның-биле кады чурттап эртеринге идиглиг болган.

Баштайгы көргүзүгже келген кижи бүрүзү – режиссёр-тургузукчунуң, композиторнуң, чурукчунуң, актерларның база симфониктиг оркестрниң артистериниң, дирижернуң болгаш өскелерниң-даа күш-ажылы ис чок артпаанының херечизи.
Бо онзагай төлевилел Тываның В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының болгаш В. Халилов аттыг күрүнениң филармониязының кады ажылдажылгазының түңнели болур.

«Кайгал» фолк-рок-операның композитору болгаш аранжировщиги Буян-Маадыр Түлүш, либреттонуң автору Эдуард Мижит, режиссёр-тургузукчу Сайдаш Монгуш, чурукчу, сценография болгаш костюмнары Начын Шалыктыы, чурукчунуң ассистентизи Севил Даржаа, хормейстер Эрес Тартан-оол, хореографтар Эжен Кыргыс, Каптагай Ондар болганын сагындыраал.

Культура яамызының медээзинден Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
«Единая Россия» запускает акцию по сбору и доставке семян и саженцев на Донбасс
Следующая запись
Өгбелеривистиң чаңчыл езугаар кылып чораан ажылы
Меню